Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Sự khủng hoảng và tan rã của các nước Đông Âu
  • Sự khủng hoảng và tan rã của các nước Đông Âu(tiếp)
  • Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 02: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1970 đến năm 1990

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 978

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1970 đến năm 1990 :
+ Sự khủng hoảng và tan rã của các nước Đông Âu
+ Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào