Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Hiệp định Pari 1973
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 25: Cả nước trực tiếp chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973) (tiết 4)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 73


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cả nước trực tiếp chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973) :
+ Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa
+ Hiệp định Pari 1973.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.
Nội dung Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa - xã hội không dạy

Chưa có thông báo nào