Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chương trình khai thác lần thứ 2 của Pháp
  • Nội dung khai thác
  • Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục (Tham khảo)
  • Xã hội Việt Nam phân hóa
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 1. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 309

Nội dung bài học: Chúng ta bắt đầu nghiên cứu về bài học Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất . Các em chú ý nghe giảng và ghi bài cẩn thận.

Chúc các em học tốt.
Nội dung Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục khuyến khích HS tự đọc

Chưa có thông báo nào