Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh
  • Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 27: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (tiết 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 84

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) :
+ Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh
+ Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào