Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
  • Giành chính quyền ở Hà Nội
  • Giành chính quyền trên cả nước
  • Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 10: Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 216

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 :
+ Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
+ Giành chính quyền ở Hà Nội.
+ Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào