Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, đấu tranh tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam
  • Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ đất nước
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 26: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (tiết 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 94


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) :
+ Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, đấu tranh tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam
+ Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.
Phần II. Đấu tranh chống "bình định - lấn chiếm" tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam là nội dung đọc thêm, HS xem video để tham khảo

Chưa có thông báo nào