Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ
  • Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 13: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) (tiết 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 156

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)  :
+ Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ và Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào