Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ
  • Chiến đấu chống Chiến tranh đặc biệt của Mỹ
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (tiết 3)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 89


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) :
+ Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ
+ Chiến đấu chống Chiến tranh đặc biệt của Mỹ
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.
Bảng niên biểu sự kiện chính của Chiến tranh đặc biệt

Chưa có thông báo nào