Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình trong nước và thế giới
  • Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh
  • Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh (tiếp)
  • Ý nghĩa của phong trào tập dượt lần 2
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 07: Cuộc vận động dân chủ trong giai đoạn 1936 - 1939

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 231


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cuộc vận động dân chủ trong giai đoạn 1936 - 1939:
+ Tình hình trong nước và thế giới
+ Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh và ý nghĩa.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào