Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Nhân dân Nam bộ kháng chiến chống thực dân Pháp
  • Đấu tranh chống quân Tưởng
  • Hiệp định sơ bộ 1946 và Tam ước Việt Pháp 1946
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 12: Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền giai đoạn 1945 -1946 (tiết 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 140

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền giai đoạn 1945 -1946 (tiết 2) :
+ Nhân dân Nam bộ kháng chiến chống thực dân Pháp
+ Đấu tranh chống quân Tưởng.
+ Hiệp định sơ bộ 1946 và Tam ước Việt Pháp 1946
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào