Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ
  • Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ
  • Cuộc tiến công chiến lược năm 1972
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 24: Cả nước trực tiếp chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973) (tiết 3)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 68


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cả nước trực tiếp chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973) :
+ Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ
+ Cuộc chiến đấu chống Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của nhân dân ta.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.
Bảng niên biểu các sự kiện nhân dân ta Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ

Thời gian

Sự kiện

6/6/1969

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

24-25/4/1970

Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam – Lào – Campuchi

30/4 – 30/6/1970

Liên quân Việt Nam – Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn

12/2 – 23/3/1971

Liên quân Việt Nam – Lào đập tan cuộc hành quân "Lam Sơn 719"

Chưa có thông báo nào