Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình đất nước sau hiệp định Giơ Ne Vơ
  • Phong trào Đồng Khởi
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 19: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (tiết 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 119


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) :
+ Tình hình đất nước sau hiệp định Giơ Ne Vơ
+ Phong trào Đồng Khởi.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào