Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Đường lối đổi mới của Đảng
  • Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 29: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 101


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) :
+ Đường lối đổi mới của Đảng
+ Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào