Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - hoàn cảnh lịch sử
  • Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - nội dung
  • Luận cương chính trị (tháng 10 - 1930)
  • Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 5: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 245


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam ra đời :
+ Hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
+ Luận cương chính trị và Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào