Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • 6 âm đầu tiên
  • 7 âm tiếp theo
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: PRONUNCIATION

Bài 3: Phụ âm trong Tiếng anh

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 4.462

Chưa có thông báo nào