Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Qúa khứ đơn
  • Qúa khứ tiếp diễn
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 20: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.047

Chưa có thông báo nào