Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của WHO
  • Cách sử dụng của WHOM
  • Cách sử dụng của WHICH
  • Cách sử dụng của THAT
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 45: Who/ Whom/ Which/ That/ Whose

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.219

Chưa có thông báo nào