Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Review on present perfect
  • Difference between present perfect and present perfect continuous
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 22.2. Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.880

Chưa có thông báo nào