Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

PART 3: GRAMMAR

Bài 50: Reported speech with WH-question

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 641

Lưu ý: BTTL phần Reported speech các em làm trong bài này nhé!

Chưa có thông báo nào