Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của WHEN
  • Cách sử dụng của WHERE
  • Cách sử dụng của WHY
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 46: When/ Where/ Why

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 921

Lưu ý: Các em học sinh làm BTTL của phần mệnh đề quan hệ ở bài này nhé!

Chưa có thông báo nào