Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng WISH-IF ONLY (P.1)
  • Cách sử dụng WISH-IF ONLY (P.2)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 36: Câu cầu mong với “wish” và “if only”

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.277

Chưa có thông báo nào