Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Trọng âm rơi vào âm trước nó
  • Trọng âm rơi vào âm thứ 3 từ dưới lên và trọng âm rơi vào chính nó
Nhấn để bật tiếng
X

PART 2: STRESS

Bài 8: Trọng âm với từ 3 hay nhiều hơn 3 âm tiết

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.124

Chưa có thông báo nào