Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Tương lai tiếp diễn
  • Tương lai hoàn thành
  • Tương lai hoàn thành tiếp diễn
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 27: Thì tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.470

Chưa có thông báo nào