Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 49: Reported speech with the question “Yes/No”

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 673

Chưa có thông báo nào