Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • 6 trường hợp phổ biến
  • Trật tự của tính từ
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 16: Trật tự từ ( Word order)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.409

Chưa có thông báo nào