Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Mark the stress of these words
  • Choose the word that has the stress differently from that of other words
Nhấn để bật tiếng
X

PART 2: STRESS

Bài 9: Luyện tập 2

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.700

Chưa có thông báo nào