Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Verb forms
  • Verb usage
  • Một số dạng thức theo sau động từ
  • Các trường hợp đặc biệt theo sau động từ
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 15: Động từ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.890

Chưa có thông báo nào