Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của Can
  • Cách sử dụng của Could
  • Cách sử dụng của May/Might
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 30: Can/ could/ May/ Might

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.278

LƯU Ý: BTTL PHẦN MODAL VERBS CÁC EM LUYỆN Ở BÀI 33 NHÉ!

Chưa có thông báo nào