Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng hiện tại hoàn thành (1)
  • Cách sử dụng hiện tại hoàn thành (2)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 22.1: Thì hiện tại hoàn thành

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.724

Chưa có thông báo nào