Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • So sánh càng ngày càng
  • So sánh càng....càng......
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 41: So sánh “càng….càng…; càng ngày càng….”

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.138

Chưa có thông báo nào