Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng liên quan đến thời tiết
  • Các cụm từ liên quan đến WEATHER
Nhấn để bật tiếng
X

PART 4: VOCABULARY

Bài 65: Weather

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 438

Chưa có thông báo nào