Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Lùi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn
  • Lùi thì động từ
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 48: Reported statements

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 972

Chưa có thông báo nào