Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Words to describe food
  • Words to describe fruit
  • Words to describe meat
  • Words to describe taste
  • Words to describe how to cook
  • Other related words
Nhấn để bật tiếng
X

PART 4: VOCABULARY

Bài 71: Food and drinks

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 466

Chưa có thông báo nào