Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách phát âm
  • Cách phát âm
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: PRONUNCIATION

Bài 4: Cách đọc đuôi “-s/es” và “-ed”

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 4.766

Chưa có thông báo nào