Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Đánh vần
  • t ==> d
  • Âm ngắn khi kết thúc phụ âm vô thanh
  • Lên giọng - xuống giọng
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: PRONUNCIATION

Bài 5: Nguyên tắc cơ bản để cải thiện phát âm

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.813

Chưa có thông báo nào