Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • I. Cách sử dụng của Should/Ought to
  • II. Cách sử dụng của Had better
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 31: Should/Ought to/ Had better

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 963

LƯU Ý: BTTL PHẦN MODAL VERBS CÁC EM LUYỆN Ở BÀI 33 NHÉ!

Chưa có thông báo nào