Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt Must và Have to dạng khẳng định
  • Phân biệt Must và Have to dạng phủ định
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: GRAMMAR

Bài 32: Must/ Have to

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 897

LƯU Ý: BTTL PHẦN MODAL VERBS CÁC EM LUYỆN Ở BÀI 33 NHÉ!

Chưa có thông báo nào