PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 76
  • Câu 77
  • Câu 78
  • Câu 79
  • Câu 80
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 01 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 01. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 271

Chữa chi tiết các câu Vận dụng cao trong đề 01.

Chưa có thông báo nào