PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 36
  • Câu 37
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 11 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 29

Chưa có thông báo nào