PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 36
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 39
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 10 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 10. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 31

Chưa có thông báo nào