PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 23
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 27
 • Câu 28
 • Câu 29
 • Câu 30
 • Câu 31
 • Câu 32
 • Câu 33
 • Câu 34
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 02 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 02. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 375

Chưa có thông báo nào