PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 18, 19, 20, 21
  • Câu 22, 23, 24, 25
  • Câu 28, 29
  • Câu 30
  • Câu 32
  • Câu 33
Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 11 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 11. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận Dụng

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 42

Chưa có thông báo nào