PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 đến câu 5
  • Câu 6 đến câu 12
  • Câu 13 đến câu 19
  • Câu 20 - Câu 21
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 12 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 12. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 113

Chưa có thông báo nào