PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 35
  • Câu 36
  • Câu 39
  • Câu 40
Đề số 09. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 09 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 09. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 41

Chưa có thông báo nào