PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • câu 1- câu 8
 • Câu 9 - Câu 10
 • Câu 11 - Câu 12
 • Câu 13
 • Câu 14
 • Câu 15
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 18
 • Câu 19
 • Câu 20
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 08 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 08. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 109

Chưa có thông báo nào