PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 39
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 05 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 05. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 84 phút - Số lượt học 52

Chưa có thông báo nào