PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • 1) Nhóm câu hỏi nhận biết
    • Câu 1 đến Câu 12
  • 2) Nhóm câu thông hiểu
    • Câu 13 đến 20
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 13 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 13. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 78

Chưa có thông báo nào