PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 15
  • Câu 21
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 16
  • Câu 17
  • Câu 27
Đề số 04. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 3) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 04 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 04. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 3)

Độ dài: 91 phút - Số lượt học 18

Trong bài giảng, ở clip 05 + 06 Thầy ghi nhầm trên bảng đề số 01, thực chất đây là đề số 04.

Chưa có thông báo nào