PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
  • Câu 36
  • Câu 37
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 03 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 03. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 146

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng của đề số 03.

Chưa có thông báo nào