PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 35
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 04 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 04. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 102 phút - Số lượt học 106

Trong bài giảng, ở Clip 01 Thầy nói nhầm là đề số 01, thực chất đây là đề số 04.

Chưa có thông báo nào